Dominantiematrix


Waarom luistert mijn kind niet?

Waarom, moet mijn kind altijd erdoorheen praten?

Waarom kan mijn kind niet stilzitten als er iets verteld wordt?

Waarom slaat mijn kind vaak letters en soms zelfs zinnen over?

Waarom wil mijn kind altijd ergens aan zitten met de handen?

Waarom spiegelt mijn kind cijfers en letters?

Waarom lukt klokkijken maar niet?

Waarom blijft mijn kind spellend lezen?

Waarom let mijn kind op school niet op, maar thuis wel?

Waarom loopt mijn hoogbegaafd kind tegen allerlei problemen aan?

Waarom functioneren kinderen met dyslexie niet allemaal op dezelfde manier?

Mijn kind is een beelddenker wordt er gezegd, maar waarom werkt de aanpak dan   niet?

Waarom…


Leerstijl

Hoe leert een kind en waarom op die manier? En wat te doen het leren niet lukt.

De Dominantiematrix, ontwikkeld door Will Missot van het CNLS, bepaalt de samenstelling van het dominantieprofiel van mensen.

Daarmee kun je te weten komen hoe een kind het beste kan leren of wat er mogelijk dwars zit. Met de adviezen op basis van de Dominantiematrix kunnen ouders en school samen met het kind aan de slag om het leren te optimaliseren.


Hersenhelften

De linker- en rechterhersenhelft werken samen. In de ontwikkeling treedt een voorkeur op, waarbij het kind zich links- of rechtsgericht ontwikkelt. Dat wordt bepaad door de dominantie van de linker- of rechterhersenhelft. Dominantie van de linkerhersenhelft zorgt ervoor dat iemand van links naar rechts werkt. Dat past precies bij de manier waarop we leren lezen en schrijven en rekenen. Je hebt dan ook talige mogelijkheden en kan logisch redeneren. Wel mis je soms het overzicht en kun je door de bomen het bos niet meer zien.


Ben je rechtsgericht omdat de rechterhersenhelft dominant is, dan werk je het liefst van rechts naar links. Tegen de stroom in als het ware. Spiegelingen en verwisselingen kunnen daardoor optreden. Ook kan het daardoor voorkomen dat optellen wel lukt, maar aftrekken een stuk moeilijker is. Of dat rekenen en klokkijken niet gemakkelijk is omdat je letterlijk anders tegen de cijfers en getallen aankijkt. Tijdsbesef kan zich daardoor moeizamer ontwikkelen dan gewenst. Ruimtelijke begrippen als meer en minder, links en rechts, onder en boven, voor en achter zijn dan verwarrend. Zo kunnen er problemen ontstaan op reken- en taalgebied.

Dominantiematrix
Dominantie

Maar dominantie beperkt zich niet alleen tot de hersenhelften. Er is ook oog-, hand-, voet- en oordominantie.

En dan zijn er ineens een heleboel combinaties mogelijk:


16 rechterhersenhelftcombinaties

16 linkerhersenhelftcombinaties


De dominantie van oog, hand, oor en voet bepalen hoe je met auditieve en visuele informatie om kan gaan. En of je leert door bewegen, luisteren, praten, kijken of juist door doen. In stilte of juist met anderen. Of combinaties ervan. Of je vooraan of juist beter achteraan kan zitten in de klas. Of helemaal links of rechts.


Elk van de 32 mogelijke combinaties zorgt voor een ander functioneringsprofiel. Dat profiel kan weer gekoppeld worden aan de manier van leren en functioneren. Iemand die linksogig, rechtshandig, rechtsvoetig en linksorig is en waarbij de linkerhersenhelft dominant is, functioneert echt heel anders dan hetzelfde dominantiepatroon, maar dan gekoppeld aan een overheersende rechterhersenhelft. Een kleine verandering in het dominantiepatroon geeft al een heel ander profiel, wat grote gevolgen kan hebben voor de leerstijl, interesses, concentratie en gedrag in de klas.


DominantieMatrixCoach

Zou het niet handig zijn als je weet hoe een kind het beste leert? En hoe het presteert onder stress of als het juist ontspannen is? Wat de optimale plek in de klas is? Wat je kunt verwachten als je het kind in staat stelt om aan het dominantieprofiel tegemoet te komen? En wat eraan gedaan kan worden om beter functioneren op school mogelijk te maken?


Ik ben een gecertificeerd DominantieMatrixCoach en kan een behandelplan op maat maken. Ik geef adviezen met betrekking tot de beste plek in de klas, de meest optimale leerstijl en begeleiding. Daarnaast kan er ook ingezet worden op optimalisering door

* BrainGymoefeningen

* Motorische training

* Lateralisatietraining

* Visuele training

* Auditieve training

* Ontspanningsoefeningen