Movement Based Learning

Movement Based Learning


Brain Gym® 170 voor Special Needs, ontwikkeld door Cecilia Koester, bestaat uit een serie eenvoudige en doelgerichte oefeningen. De oefeningen staan bekend als ‘Building Blocks’.


Bouwstenen of Building blocks

Deze Building Blocks zijn de bouwstenen van de ontwikkeling die het leren bevorderen. Ze zijn gebaseerd op de natuurlijke, normale menselijke ontwikkeling en brengen veranderingen in focus, begrip, communicatie, organisatie en motoriek. De oefeningen zijn functioneel en direct inzetbaar.


Movement Based Learning kan helpend zijn bij:

Autisme

Hersenverlamming (CP)

ADD

ADHD

Spraak- en taalstoornissen

Dyslexie

Angelman syndroom

Syndroom van Down

Hersenbeschadigingen

Blindheid

Doofheid

Beschadigingen als gevolg van een beroerte


Over Cecilia Koester

Cecilia Freeman Koester is wereldwijd bekend vanwege haar werk met kinderen en volwassenen met speciale behoeften (special needs). Het opzienbarende en provocerende boek I Am the Child: Using Brain Gym® with Children Who Have Special Needs, gepubliceerd in 1998, beschrijft een periode van twee jaar dat C.Koester als leerkracht in het speciaal onderwijs werkte met elf kinderen met complexe ontwikkelingsachterstanden. Dit boek is een inspiratie dat de lezer inzicht geeft in wat kinderen met ernstige lichamelijke beperkingen nodig kunnen hebben om hun kwaliteit van leven te verbeteren.


Wereldwijde workshops

Vanaf 1998 heeft Koester in de hele wereld workshops verzorgd aan leerkrachten, counselors, therapeuten en ouders. De workshops zijn gebaseerd op het Brain Gym® programma. Ze leren hoe te werken met kinderen en volwassenen met speciale behoeften die zich verzetten, niet kunnen lopen of praten. Maar ook kinderen die niet kunnen focussen bij het lezen of mensen die uitdagingen ondervinden bij het uitvoeren van dagelijkse bezigheden.


Wat doet Movement Based Learning

De oefeningen van Cecilia Koetser ondersteunen de breinintegratie voor het leren met het gehele brein en helpen de neurologische ontwikkeling te bevorderen. Leren met het totale brein maakt het potentieel dat in het lichaam vastzit los en zo wordt het mogelijk de breingebieden te bereiken die eerst onbereikbaar leken.


Verbeteringen in leren en gedrag zijn vaak meteen duidelijk als het kind informatie kan ontvangen en zich tegelijkertijd weet uit te drukken. Het gebruik van het geïntegreerde brein creëert de mogelijkheid voor ieder kind om te leren praten, lopen, zelf te eten.


Verkennen

Wanneer we stilstaan bij de gangbare ontwikkeling van een kind, zijn we getuige van spontane bewegingen die de functie van het brein stimuleren. Deze ontwikkelingsbewegingspatronen en primitieve reflexen zijn uitgebreid bestudeerd. Als met Brain Gym oefeningen wordt gestart door een kind met speciale behoeften en dit fundamentele stuk ontwikkeling meer wordt verkend, creëren we een structuur waarin het kind steeds meer kan verkennen.

Hoe leren we een kind hoe je moet leren? We vallen terug op de meest fundamentele structuren voor het leren en laten het kind zien hoe te ontdekken, verkennen en creëren.Waarom Brain Gym

Als een kind met speciale behoeften wordt uitgedaagd in het zoeken naar een manier van leren hoe te leren, hoe kunnen we hem dan begeleiden?


Alle zuigelingen leren van nature, ook al heeft het kind speciale behoeften. Juist wanneer er speciale behoeften zijn, is het nodig het kind te onderwijzen hoe te leren. Zich normaal ontwikkelende kinderen zijn flexibel en relaxed in hun omgeving en weten instinctief hoe ze moeten leren, ze nemen een enorme hoeveelheid informatie op en transformeren deze naar actie in een opmerkelijk kort tijdsbestek.


Als de zuigeling vrij is te ontdekken, te kijken en geluiden te maken, vindt leren automatisch plaats naarmate het kind liefde, feedback en beloningen ontvangt voor zijn/haar inspanningen. Het brein van een zuigeling is in een open en ontvankelijke staat van leren. Vanuit deze “gestalt” (geheel naar delen) context kan onderscheid worden gemaakt, verwerkt en eigengemaakt. Hetzelfde ontwikkelingsproces wordt doorlopen door een kind met speciale behoeften, hoewel op sommige momenten de volwassenen in zijn wereld nodig is om dit leren op te roepen. De Brain Gym bewegingen herstellen de natuurlijke leerpatronen en brengen het kind terug naar automatische, geïntegreerde bewegingen.


Hoeveel onthouden we?

Cecilia Koester gelooft in een multisensorische benadering van leren. Zij staat voor de bekende statistieken die we als mens onthouden:

10% van wat we lezen

26% van wat we horen

30% van wat we zien

50% van wat we zien en horen

70% van wat we zeggen

90% van wat we zeggen en doen


Meer informatie

Kijk ook eens op:

www.movementbasedlearning.com

www.movementbasedlearning.nl