Eerst bewegen dan leren

Eerst leren

dan bewegen


Dyslectisch of hyperactief?

Veel kinderen worden vaak ten onrechte hyperactief of dyslectisch worden genoemd aldus het Instituut voor Neuro-Fysiologische Psychologie (INPP) in Engeland. Het INPP heeft een programma ontwikkeld om reflexen die in disharmonie zijn door specifieke bewegingsoefeningen weer onder controle te krijgen.


Reflexen

Dit programma is geen wondermiddel bij alle leerproblemen. Het corrigeert alleen de onderliggende dysfuncties. Vaardigheden die nog niet ontwikkeld zijn, worden alsnog aangeleerd, zodat het kind kan zich weer optimaal kan ontwikkelen.


Motorische blokkade

Bij een leerprobleem is er vaak sprake van een ‘motorische blokkade’. Het kind weet wel wat het moet doen of antwoorden, maar krijgt het niet op papier gezet. Deze leerling komt dus niet uit de verf omdat het zijn/haar volledige mogelijkheden (potentieel) niet kan laten zien.


Het INPP-bewegingsprogramma, dat dagelijks door een leerling of de hele klas kan worden uitgevoerd, biedt voor veel kinderen een antwoord. De leerlingen die niet schoolrijp zijn of leerproblemen hebben, oefenen zo de basisvaardigheden om tot leren te komen. Via de motorische weg worden de cognitieve functies ondersteund. Kinderen leren eerst om hun bewegingen te controleren voordat ze kunnen leren lezen, schrijven en stilzitten.