Werkwijze

Werkwijze
Wanneer u na een orientatiegesprek voor de begeleiding van Leerloop kiest, volgt er een intakegesprek - telefonisch of in de praktijk. Vervolgens neem ik na uw goedkeuring contact met de leerkracht van uw kind.

Daarna start (na screening en testen) de begeleiding.

We kiezen in overleg een goed moment in de week waarop uw kind 50 minuten kan werken. De intensiteit kan verschillen van een wekelijkse les tot eens in de 2 - 4 weken. Tussentijds zal er contact zijn over de ontwikkeling van uw kind.

Leren en bewegen


Zolang er “beweging zit” in de ontwikkeling van uw kind is het gemakkelijker vertrouwen te hebben.

Steeds meer onderzoeken tonen aan dat bewegen essentieel is voor het leren. In het huidige dagelijkse leven blijkt dit niet altijd de ruimte te krijgen.


Hierin maak ik een duidelijke keuze. In praktijk Leerloop wordt binnen elke les aandacht besteed aan de oefeningen van:


  • Bal-A-Vis-X
  • NOV therapie schoolmethode
  • Braingym
  • Bouwstenen van Movement Based Learning
  • Speelse vaardigheden uit de methode Bodymap
  • Eigen verzamelde oefeningen


Om concentratie en ontspanning te stimuleren beginnen we de les vaak met bewegen.


Als er tijdens het werken opvallende bewegingspatronen zichtbaar zijn is het mogelijk dit verder te onderzoeken.

Meer informatie vindt u bij: Eerst leren dan bewegen.