Werkwijze

WerkwijzeWanneer u na een orientatiegesprek voor de begeleiding van Leerloop kiest, volgt er een intakegesprek in de praktijk. Hierna start na de screening, de begeleiding.

We kiezen in overleg een goed moment in de week waarop uw kind 45-60 minuten spelend kan werken. De intensiteit kan verschillen van een wekelijkse moment tot eens in de

2 - 4 weken. Tussentijds zal er contact zijn over de ontwikkeling van uw kind.

Leren en bewegen


Zolang er “beweging zit” in de ontwikkeling van uw kind is het gemakkelijker vertrouwen te hebben.

Steeds meer onderzoeken tonen aan dat bewegen essentieel is voor het leren. In het huidige dagelijkse leven blijkt dit niet altijd de ruimte te krijgen.


Hierin maak ik een duidelijke keuze. In praktijk Leerloop wordt binnen elke les aandacht besteed aan de bewegingen van:

  • Bal-A-Vis-X
  • NOV therapie schoolmethode
  • Braingym
  • Bouwstenen van Movement Based Learning
  • Speelse vaardigheden uit de methode Bodymap
  • Eigen verzamelde oefeningen
  • Kind in Evenwicht


Om concentratie en ontspanning te stimuleren beginnen we de les vaak met bewegen.


Als er tijdens het werken opvallende bewegingspatronen zichtbaar zijn is het mogelijk dit verder te onderzoeken.

Meer informatie vindt u bij: Eerst leren dan bewegen.