Welkom

Welkom bij Leerloop


Ieder kind heeft soms momenten waarop het leren even niet lukt. Wanneer dit vaker terugkeert, heeft uw kind behoefte aan extra ondersteuning. Vaak doet de leerkracht dit al op school, besteedt u thuis samen tijd aan leer uitdagingen.

Toch kan het zijn dat het leren dan nog steeds niet lekker loopt. Dan kunt u kiezen voor Leerloop, extra begeleiding buiten school.


Bij Leerloop gaat de aandacht uit naar de basis van het leren. Heeft het kind alle stappen gemaakt waarbij de voorwaarden om tot leren te komen zijn ontwikkeld? Hoe functioneren alle zintuigen? 

Er wordt gekeken naar de kwaliteiten van het kind, naast de verbeterpunten. We zoeken samen naar mogelijkheden om deze punten te verbinden.


"Speels en in verbinding met het kind,

 in het moment."


Spelenderwijs leren stimuleert de motivatie van het kind. Belangrijk hierbij is de verbinding tussen kind en begeleider.


Er is tijd en aandacht voor de bewustwording van de eigen motivatie en het leren richten van de focus. Hoe leert uw kind? We onderzoeken en ontdekken steeds wat werkt en wat niet werkt. We doen meer van wat wél werkt om de ontwikkeling van uw zoon of dochter te bevorderen.


De persoonlijke begeleiding van Leerloop geeft uw kind dat extra zetje in de rug waardoor het zelfvertrouwen groeit.


Bent u benieuwd wat Leerloop voor uw kind kan betekenen?

Neemt u dan contact op.

Ervaringen

"Wij hebben jouw begeleiding als goed en positief ervaren.
Zeker het feit dat je breed kijkt (dus ook naar de ogen, andere aanpak, etc) Ik vond jouw communicatie ook erg goed. Korte lijn, je belde voor overleg wanneer nodig, etc."  — Anoniem


"Bij onze zoon Mats werd in groep 5 van de basisschool dyslexie geconstateerd.
Aanvullend op en na een intensief dyslexie programma heeft Karien Mats geholpen met begrijpend lezen. Onze zoon Mats ging met veel plezier naar de praktijk van Karien: de combinatie spelend leren werkte voor hem. Mats is met sprongen vooruit gegaan en daardoor maakte hij zo een ontwikkeling door dat hij zelfs boven het niveau van zijn groep uitkwam. De werkwijze van Karien was niet alleen gericht op het begrijpend lezen, maar ook op de reflexen en motorische blokkade. Tussentijdse afstemming met Karien verliep soepel zodat zij kon inspelen op de actualiteit die op dat moment speelde. We zijn Karien dankbaar voor wat zij voor Mats zijn ontwikkeling heeft betekend. Hij is met sprongen vooruit gegaan als mens." — Loes


Hartelijk bedankt voor de liefdevolle aandacht die je gaf. Bij jou voelde onze dochter zich thuis. Beetje bij beetje kregen wij onze vrolijke dochter weer terug! Ze straalt, ze lacht, ze slaapt rustig in, ze is zelfverzekerd en staat weer aan. Liefs - Rick en José