Welkom

Leerloop

    Onderwijsondersteuning

Welkom bij Leerloop


Ieder kind heeft soms momenten waarop het leren even niet lukt. Wanneer dit vaker terugkeert, heeft uw kind behoefte aan extra ondersteuning. Vaak doet de leerkracht dit al op school, leest u thuis met uw kind of doet u samen extra rekensommen. Toch kan het zijn dat het leren dan nog steeds niet lekker loopt. Dan kunt u kiezen voor Leerloop, extra begeleiding buiten school.


Bij Leerloop gaat de aandacht uit naar de kwaliteiten van het kind, naast de verbeterpunten. We zoeken samen naar mogelijkheden om deze punten te verbinden.


"Speels waar het kan,

direct waar het nodig is."


Spelenderwijs leren doen we waar het kan. Zo blijft de motivatie om te leren bestaan. Soms is het ook nodig om gewoon teksten te lezen en rijtjes sommen te maken. Ook dat doen we bij Leerloop.


Er is tijd en aandacht voor de bewustwording van de eigen motivatie en het leren richten van de focus. Hoe leert uw kind? We onderzoeken en ontdekken steeds wat werkt en wat niet werkt. We doen meer van wat wél werkt om de ontwikkeling van uw zoon of dochter te bevorderen.


In overleg met de school van uw kind, wordt afgestemd welke leerstof wordt behandeld. Vanuit de vertrouwde aanbieding van de leerstof op school wordt er uitgebouwd met andere oefeningen. Daardoor wordt de geleerde stof in nieuwe contexten toegepast.


De persoonlijke begeleiding van Leerloop geeft uw kind dat extra zetje in de rug waardoor het zelfvertrouwen groeit.


Bent u benieuwd wat Leerloop voor uw kind kan betekenen?

Neemt u dan contact op.


Contact

06-19946715

karien@leerloop.nl