Taal

Taal


Lezen

Na een korte screening kan uw kind op zijn of haar eigen niveau en eigen wijze oefenen met lezen.

Het koppelen van letter en klank wordt op verschillende manieren geoefend. Hierbij is er zowel aandacht voor het visuele als het auditieve aspect.

Het is ook mogelijk om met een gekleurde leeslineaal te lezen. Dit kan zorgen voor een verbetering van de technische leesvaardigheden.


Spelling

Via een speciaal dictee en overleg met de school zal uw kind de spellingcategorie├źn oefenen waar hij of zij moeite mee heeft.

Dit gebeurt op verschillende manieren zodat zowel de visuele als de auditieve ontwikkeling wordt gestimuleerd.

De spellingregels van de school worden gehanteerd bij de uitleg en oefeningen.


Woordbeeldtrainer

Ik ben gecertificeerd WoordBeeldTrainerCoach.

WoordBeeldTrainer is een programma dat woordbeeld (visueel) en klankbeeld (auditief) aanelkaar koppelt,

waarbij het woord verankerd wordt in het geheugen.

WoordBeeldTrainer houdt rekening met de eigen leerstijl van ieder individueel kind.

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid tijdens en na de basisschoolperiode.

Het begrijpen van tekstenzorgt voor de ontwikkeling en de verbreding van de algemene kennis.


Bij de ondersteuning van begrijpend lezen

gaan we samen aan de slag met:

* Hardop lezen

* Tussentijds nadenken

* Belangrijke woorden markeren

* De betekenis van nieuwe woorden achterhalen

* De 5 W's ontdekken (Wie-Wat-Waar-Wanneer-Waarom-Hoe)

* Ook maken we mindmaps om de informatie makkelijk te kunnen

  navertellen